ביקשתי

בקשתי

(מקור אנונימי)

 

בקשתי כוח,

וה' נתן לי קשיים לעשותני חזקה.

בקשתי חכמה,

וה' נתן לי בעיות לפתור.

בקשתי שפע,

וה' נתן לי עוצמה לבצע.

בקשתי אומץ,

וה' נתן לי פחדים לגבור עליהם.

בקשתי אהבה,

וה' נתן מולי אדם שמהווה לי ראי.

בקשתי טובות,

וה' העניק לי הזדמנויות.

לא קיבלתי דבר ממה שבקשתי,

קיבלתי כל מה שהייתי צריכה.

 

  

באהבה לכל המבקשים והמבינים את שקיבלו.