אנא רק הקשב

ק. רוג'רס

 

כשאני מבקש להקשיב

ואתה מתחיל לייעץ -

לא את בקשתי עשית.

 

כשאני מבקש ממך להקשיב,

ואתה מנסה להשיב,

איך צריך אני להרגיש?

מדוע אתה ברגשותי פוגע?

 

כשאני מבקש להקשיב לי,

ואתה חושב שעליך לפתור את בעייתי,

אתה מאכזב אותי.

 

הקשב:

כל שבקשתי הוא להקשיב;

לא לפעול, לא לדבר;

רק לשמוע בלי להגיב.

 

אני יכול לדאוג לעצמי.

אינני חסר ישע;

אולי חסר ניסיון והססני,

אך לא חסר – אונים.

 

כשעושה אתה משהו למעני

שיכול אני לעשות בעצמי,

מגביר אתה את חששותי

מנציח את מבוכתי.

 

אולם כשמקבל אתה כעובדה פשוטה

שאני מרגיש את שאני מרגיש.

אז אינני צריך לשכנע אותך

ומתפנה להבין את המתרחש בנפשי.

מוצא בעצמי את התשובות בתוכי.

 

אז צצות מאליהן התשובות

ברורות ונהירות,

ואינני זקוק כלל לעצות

כי אני – אני.

 

גם רגשות שלי – הגיוניים

הופכים למשמעותיים,

כשמבינים את שהם טומנים,

את המקור ממנו הם נובעים.

 

יתכן שלכן תפילות עוזרות לאנשים

משום שה' מחריש.

אינו מייעץ, אינו מארגן,

הוא רק מקשיב –

נותן לך לחשוב את הדברים.

 

לכן, אנא רק הקשב.

אם תרצה לדבר – בקש,

חכה לתורך,

ואז אקשיב אני לך.